Transitio - Systecon ansvarar för upphandlingen av tungt underhåll till Sveriges nordligaste regionaltåg

12 maj 2016

AB Transitio tar hjälp av Systecon för upphandlingen av tungt underhåll för 12 st järnvägsfordon av typen Coradia Nordic X62 som trafikerar Sveriges fyra nordligaste län.

Systecon har tidigare genomfört upphandlingar av tungt underhåll för Transitios X11-, Itino- och Regina-tåg. På de nu aktuella fordonen har Systecon tidigare haft ansvaret för den nyligen avslutade RAM/LCC-verifieringen.
Systecon slutför nu även en uppdatering av Transitios arbetsrutiner, ett arbete som också består av kartläggning och utveckling av Transitios fordonsförvaltningsprocesser. Allt detta ger värdefull kunskap och erfarenhet som kommer till nytta i den aktuella upphandlingen.

Upphandlingen sker inom ramarna för offentlig upphandling och som en del av uppdraget tillhandahåller Systecon även specialistkompetens inom LUF.