Transitio - Systecon säkrar driftsäkerheten i de nya tågen till Mälardalen

20 oktober 2015

Systecon ansvarar för ILS-området i projektet att anskaffa 33 nya regionaltåg till den framtida trafiken i Mälardalen. Uppdragsgivare är Transitio AB som anskaffar fordonen från Stadler.

Uppdraget som delprojektledare ILS innebär att ansvara för alla frågor som rör fordonens tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållsmässighet. Arbetet syftar till att fordonen och dess underhållslösning skall vara klara för tillförlitlig och kostnadseffektiv drift efter leverans.

Vi har insikten om hur alla delar som ingår i en fordonsleverans hänger ihop. Det vill säga att alla leveranser, såsom fordon, reservdelar, specialverktyg, dokumentation och underhållsplaner är integrerade delar i en helhet, säger Jon Haugsbak på Systecon.