Tyska flottan - Opus Suite används i upphandling

9 november 2016

Det tyska försvaret har börjat använda Opus Suite i sitt LCC-arbete, genom organisationen BAAINBw. Vår partner på den tyska försvarsmarknaden Heiko Grossmann från AltenBach Consult utvecklar sin syn på LCC-metodiken i Tyskland och hur den tillämpas i den pågående MKS 180-upphandlingen.