Tyska försvaret - Opus Suite används för LCC-analyser

20 maj 2016

BAAINBw, som ansvarar för anskaffning, drift och underhåll av tyska försvarets materiel, införskaffade nyligen Opus Suite-verktygen OPUS10 och CATLOC för att förstärka analysförmågan inom LCC.

Inom tyska försvaret är det för närvarande stort fokus på System Life Cycle Management.  Man vill bland annat få mer kunskap om och kontroll över faktorer som är tillgänglighets- och kostnadsdrivande. Som ett steg i detta arbetar myndigheten BAAINBw, som ansvarar för anskaffning, drift och underhåll av tyska försvarets materiel, med att ta fram nya arbetssätt och verktyg för LCC-analyser. Målet är att snabbt och effektivt kunna göra konsekvensanalyser för olika beslut i alla faser av livscykeln.

BAAINBw införskaffade nyligen Opus Suite-verktygen OPUS10 och CATLOC, som får en central roll när det gäller just analysförmågan inom LCC. Tillsammans med ett parametriskt LCC-verktyg, som BAAINBw har sedan tidigare, kommer Opus Suite att möjliggöra kostnadsestimat och jämförande analyser i såväl tidiga designfaser som under anskaffning, produktion, drift och underhåll samt avveckling.

Systecon kommer också att bidra med utbildning samt modellerings- och analysstöd under införandet.