Välbesökt på InnoTrans 18-21 september

25 september 2012

Att Systecons fokus på resursoptimering och driftsäkerhet röner stort intresse är en tydlig slutsats efter årets InnoTrans i Berlin.

Denna tågmässa har genom åren blivit ett allt viktigare forum för Systecon, där möjlighet ges att på ett ledigt sätt möta såväl befintliga som nya kunder. Under veckan kom Systecons välbekanta arbetssätt - strukturerad systemanalys ur ett kostnadsperspektiv med hjälp av programvarorna OPUS10, SIMLOX och CATLOC - att diskuteras flitigt utifrån flera olika perspektiv.

Extra roligt var att tillfälle gavs att diskutera Systecons internationella närvaro och produktförsäljning med Sveriges ambassadör i Tyskland, Staffan Carlsson. Ambassadören imponerades av Systecons produkters globala spridning och uttryckte sitt starka stöd för det fortsatta arbetet.

Sammanfattningsvis en mycket lyckad och intressant mässa, som kunde genomföras tack vara SWERIG:s (Swedish Rail Industry Group) professionella planering och stöd.


Systecons Affärsområdeschef Pegvak Assadi (till höger) i samtal med Staffan Carlsson, Sveriges Ambassadör i Tyskland.