Vattenfall - Systecon har tecknat ett tvåårigt ramavtal

25 februari 2009

Systecon har under februari månad tecknat ett tvåårigt ramavtal med Vattenfall AB avseende tekniska konsulttjänster till Vattenfall Elproduktion. Avtalet är ett led i den satsning som Systecon gör gentemot Energimarknaden. Avtalet innebär att Systecon kommer att fortsätta sälja sina tjänster till Vattenfalls kärnkraftsbolag (Ringhals och Forsmark) samt bereds möjlighet att även sälja tjänster mot Vattenfall Vindkraft och Vattenfall Vattenkraft.