VIND 2014 – Rätt investeringar ger ökad lönsamhet

7 november 2014

VIND är Nordens största mässa för vindkraftbranschen. Den hölls i Stockholm den 23-24 oktober och fokus i år var Förnybar el – framtidens exportvara? Systecon var givetvis på plats och visade hur man kan arbeta med driftsäkerhet och livscykelkostnad som metoder för att nå en så hög lönsamhet som möjligt.

– Med hjälp av Opus Suite kan vi ta ett helhetsgrepp i analysen av en vindkraftsanläggning. Det handlar om att analysera alla delar av drift och underhåll, och hur det påverkar produktionen förstås, säger Magnus Andersson på Systecon. 

VIND samlade en stor del av de ledande aktörerna på den nordiska vindkraftsmarknaden. Allt från projektörer och ägare till leverantörer och tjänsteföretag samlades på Stockholm Waterfront. Sveriges nya energiminister Ibrahim Baylan höll sitt första större framträdande efter regeringsskiftet, och han talade om en omställning av energisystemet mot en större andel förnybar energiproduktion där vindkraften kommer att spela en viktig roll. Speciellt lyftes den havsbaserade vindkraften fram och energiministern förklarade att regering avser undersöka hur stödsystemet för havbaserad vindkraft kan stärkas.

– Det känns att det finns en mer positiv anda i branschen i år jämfört med i fjol, och det är naturligtvis positivt för utbyggnaden till havs om stödsystemen stärks – samtidigt finns det mycket man kan jobba med för att öka kostnadseffektiviteten också, säger Fredrik Bjarnegård på Systecon.

– Lite förenklat kan man säga att de investeringar man gör i sin underhållslösning generellt syftar till att öka driftsäkerheten för anläggningen som helhet. Högre driftsäkerhet betyder att man får fler produktionstimmar och högre intäkter. Det som kan vara knivigt är att veta vilka, och hur stora investeringar man bör göra. Den peng man la på extra reservdelar kanske hade gjort större nytta någon annanstans i servicelösningen. Detta kan vi kvantifiera, samtidigt som vi kan hjälpa våra kunder att peka ut vilka tillgänglighetsökande investeringar som verkligen bidrar till ökad lönsamhet i deras anläggningar, berättar Magnus Andersson.

– Helst vill man påbörja sådana analyser i de tidiga projektfaserna, precis som vi gjorde i Vattenfalls och Scottishpowers havbaserade projekt East Anglia. Det är genom att ta fram underlag för hur t.ex. turbinval och underhållsstrategier påverkar över hela livscykeln man kan ta de bästa besluten. I det projektet byggde vi en simuleringsmodell som även hanterade meteorologisk data och utvärderade en mängd olika scenarier med avseende på energitillgänglighet och vinst över livscykeln. Resultaten från sådana analyser blir kraftfulla, vi kunde visa på skillnader i vinsten över projektets livslängd på 10-15 % mellan de sämre och de bättre lösningarna, fortsätter Magnus.