Anders Carlsson

VD Systecon Konsult AB

Anders är konsult inom Life Cycle Management och arbetar främst med uppdrag som projektledare, förändringsledare, utredare och konsult inom försvar, underhåll och IT. Anders har mer än 10 års erfarenhet av försvarsbranschen och över 20 års erfarenhet av IT-utveckling med fokus på produktkonfiguration, underhåll och dokumentationshantering.

Anders har specialiserat sig på att implementera IT-system och processer i verksamheter med därtill hörande informations-/datahantering och har bland annat ansvarat för stödsystem för drift- och underhåll inom försvarsbranschen. Anders bakgrund är en masterutbildning inom programvaruteknik och datavetenskap.

Miniatyr