Anders Carlsson M.Sc.

Konsultchef Försvar & Säkerhet

Anders är konsult inom Life Cycle Management och arbetar främst med uppdrag som projektledare, förändringsledare, utredare och konsult inom försvar, underhåll och IT. Anders har mer än 10 års erfarenhet av försvarsbranschen och över 20 års erfarenhet av IT-utveckling med fokus på produktkonfiguration, underhåll och dokumentationshantering.

Anders har specialiserat sig på att implementera IT-system och processer i verksamheter med därtill hörande information- och datahantering.
Anders bakgrund är en masterutbildning inom programvaruteknik och datavetenskap. Anders har tidigare bland annat arbetat vid Försvarsmaktens högkvarter och där ansvarat för stödsystem för drift- och underhåll inom Försvarsmakten.

Miniatyr