Andreas Viberg

Konsultchef Försvar & Säkerhet

Andreas är chef för vårt affärsområde Försvar och säkerhet. Han arbetar även som konsult inom Life Cycle Management med över 20 års erfarenhet av försvarsbranschen och drygt 10 år av den civila sektorn.

Andreas har under sina år på Systecon varit involverad i vitt skilda uppdrag i olika branscher, till exempel logistisk analys av militär verksamhet, ILS-frågor i anskaffningsprojekt, införande av stödsystem, dimensionering av underhållsresurser, verksamhetsmodellering och LCC-analys mm. Han har en gedigen erfarenhet av att leda och genomföra projekt och är duktig på att förstå kundens behov och att noggrant leverera resultat i sina projekt i tid. Helst vill han hitta tillämpningar där Systecons analysmetodik och verktyg ger stor effekt för kundens verksamhet.