Saab Kockums - Delprojektledare ILS för utvecklingen av nästa generations ubåt A26

Ledning av ILS-arbetet för nästa generations ubåt, benämnd A26, på Kockums AB.

Systecon var delprojektledare för ILS-arbetet i första delen av projektet att utveckla nästa generations ubåt, benämnd A26, på Kockums AB. Att i inledningen av ett stort materielprojekt arbeta med Integrated Logistic Support är mycket viktigt eftersom stora delar av de framtida kostnaderna för systemet binds upp redan där. Genom att lägga ett ILS-perspektiv på de olika vägvalen får projektledningen ett kvalificerat beslutsunderlag för de avvägningar som hela tiden måste göras inom ett så komplext projekt.

I arbetet som ILS-ansvarig planerade, styrde och samordnade Systecon ILS-aktiviteter inom projektet. Det innebar framtagning, bearbetning och anpassning av ILS-planer för bland annat AR & M, LSA, Supply Support, Technical Information, Training, In Service Support, Logistic Facilities. Genom det inledande ILS-arbetet hjälpte Systecon till att lägga en bra grund inför det fortsatta arbetet med att bygga ubåtarna.

Andra viktiga delar av arbetsuppgifterna var:

  • Fördelning av kraven på ubåten ned på systemnivå.
  • Kravställning av underhållsdatabas (LSAR).
  • Sammanställning av kundkrav, styrande myndighetskrav och interna krav ur ILS-perspektiv.
  • Fördelning av krav på systemnivå.
  • Sammanställning av driftprofil och fördelning på systemnivå.
  • Bearbetning av underhållskoncept i förhållande till underhållsnivåer.
  • Hantering av krav på sammanställning och tolkning av drifterfarenheter kommunicera inriktning och verksamhet avseende ILS till projektorganisationen.
  • Kommunikation och förhandlingar med kunden avseende ILS-verksamhet och -krav.
  • Kravställning av underleverantörer.
  • Granskning av offerter och förhandling.