Systecon lanserar Opus Suite RDM

Vi är stolta att lansera Opus Suite Refined Data Model (RDM), som kommer att hjälpa våra användare med förbättrad modellering av Product Breakdowns och underhållshändelser, bättre kompatibilitet med standarder som S3000L, smidigare integration med externa datakällor och en uppgraderad Location of Repair Analysis-modul (LORA XT). Både funktionalitet och användarvänlighet har förbättrats avsevärt i den här nya versionen av Opus Suite.

Större flexibilitet och effektivitet

Den nya version av Opus Suite går några steg utöver våra vanliga årliga uppgraderingar. Den innebär en helt uppgraderad indatamodell och den överträffar också alla tidigare uppgraderingar när det gäller förbättringar som efterfrågats av våra kunder.

Det är det största utvecklingsprojektet någonsin för en ny Opus Suite-release, och det kommer att erbjuda våra användare nya nivåer av modelleringsflexibilitet och effektivitet. Den nya datamodellen erbjuder en robust, smidig och framtidssäker plattform för fortsatt utveckling av analysfunktioner och funktionalitet under många år framöver. 

Nedan följer en översikt av tre viktiga nyheter i Opus Suite RDM. För en mer fullständig lista över förbättringar, läs mer här.

Tre stora nyheter

Product breakdown

Opus Suite RDM erbjuder ett nytt sätt att modellera kombinationen av fysiska komponenter och dess underhållsstruktur. Det förbättrar också möjligheten att hantera scenarier med olika systemkonfigurationer eller varianter av en produkt. Nya koncept som Breakdown Elements och Realizations ger användaren en helt ny uppsättning verktyg och flexibilitet. 

Maintenance modeling

Den nya versionen erbjuder flera viktiga förbättringar av underhållsmodellering. Funktioner som Pre-Tasks, Packaging of Tasks och fel som påverkar underhåll på flera olika komponenter gör det möjligt att spegla verkligheten på ett mer konsekvent och användarvänligt sätt. 

Stora framsteg har också gjorts i modelleringen av schemalagda händelser, eller förebyggande underhåll. Opus Suite RDM erbjuder här ny flexibilitet i beskrivningen av underhållsplaner och möjliggör modellering av aspekter som sekvenser av åtgärder och relaterade åtgärder. Där är det nu också möjligt att definiera gemensamma åtgärder som kan ingå i både förebyggande och korrigerande underhåll. Det stödjer också på ett bättre sätt flera nivåer av supportorganisationskomplexitet, med förenklade underhållsnivåer (t.ex. O, I, D). 

Detta möjliggör strömlinjeformad modellering för att stödja enkla case och möjligheten till att steglöst expandera för att stödja mer komplexa modelleringskrav. 

LORA

Location of Repair Analysis, eller LORA XT, har varit en av de viktigaste funktionerna i Opus Suite under lång tid. Den kraftfulla optimeringen och resultatanalysen finns kvar, men en fullständig redesign av hur ett LORA-scenario beskrivs har gjorts i den nya versionen.

Det är inte bara mer kompakt, intuitivt och lättanvänt utan också mycket likt hur ett icke-LORA-scenario modelleras. Förbättringar vad gäller hanteringen av icke-primära artiklar, utkast, alternativa uppgifter etc. stärker ytterligare Opus Suite som världsledande verktyg för optimering av LORA och underhållskoncept.

Andra förbättringar

Andra förbättringar för dig som användare är en mer effektiv modellering, kompatibilitet med standarder och förbättrad möjlighet till integrering. 

Med den nya versionen behöver du som användare inte längre välja mellan olika modelleringsmetoder, eftersom en gemensam metod nu underlättar flexibel modellering av både den fysiska utrustningen och underhållsstrukturen. Den nya modellen gör det också lättare att kontinuerligt anpassa eller utöka en scenariobeskrivning med ny information. 

Den nya datamodellen är inspirerad av etablerade standarder som S3000L och du som användare kommer att kunna dra nytta av smidigare integration med externa datakällor som ERP, PLM och Maintenance Management Systems eller LSAR-databaser. 

Tidigare versioner

Nya versioner av Opus Suite släpps årligen och distribueras till alla kunder med ett uppgraderings- och supportavtal. Följ länkarna nedan för att läsa om den nya funktionaliteten i de senaste tre versionerna.

Opus Suite Version 2019

Opus Suite Version 2018

Opus Suite Version 2017

Opus Suite – världsledande analysverktyg för kostnadseffektiv LCM

Kunskap är makt. Utformningen av teknisk design och supportlogistik påverkar prestanda, hållbarhet, flexibilitet och kostnader. Opus Suite används av branschledare över hela världen för att utveckla kostnadseffektiva lösningar, och fatta långsiktigt hållbara beslut.

Lär dig mer om Opus Suite

Magnus Andersson

Vill du veta mer om hur Opus Suite kan hjälpa dig och din organisation?

 

Kontakta oss