CATLOC kurs - LCC-modellering

Denna kurs ger dig en introduktion till LCC-modellering och användandet av vårt verktyg CATLOC för att bygga och underhålla flexibla kostnadsmodeller. CATLOC möjliggör analyser där kostnaderna kan brytas ned och studeras på ett flexibelt sätt i ett antal dimensioner.

Datum Plats Lärare Pris
10–12 feb 2020 Stockholm Olle Wijk 22 400 SEK

De dimensioner som kan studeras i CATLOC är:

 • Material (system, items, utrustning, reservdelar...)
 • Station (lagerplatser, verkstäder, operationella platser)
 • Åtgärd (underhållsåtgärder, korrektivt/förebyggande...)
 • Resurs (personal, underhållsutrustning...)
 • Tid

Vilken som helst kombination av ovanstående kostnadsdimensioner kan lätt studeras och analyseras i CATLOC. CATLOC kan även användas för att modellera intäkter, vilket möjliggör kostnads/intäkts-analyser.

Under kursens gång kommer du att lära dig strategier för att tackla en rad vanliga situationer, som exempelvis:

 • Upphandlingar
 • Identifiering av kostnadsdrivare
 • Hantering av saknade eller osäkra data

Du kommer också lära dig:

 • Hur man gör en känslighetsanalys i CATLOC för att identifiera parametrar med stor kostnadspåverkan
 • Hur CATLOC kan kommunicera med databaser
 • Hur data kan importeras till CATLOC från OPUS10/SIMLOX
 • Hur man efter en CATLOC-analys skapar skräddarsydda rapporter innehållande grafer, tabeller och LCC-träd.

Kursen täcker även följande grundläggande/avancerade modelleringsmöjligheter i CATLOC:

 • Bygga LCC-träd
 • Definiera kostnadsfunktioner
 • Effektiv parametervärdestilldelning via default-regler
 • Hantering av kostnader relaterat till strukturen i olika dimensioner (Material, Station etc.)

Kursupplägg

Kursen är avsedd för högst 8 deltagare och sträcker sig över 3 dagar. Denna kurs består till stor del av hands-on övningar i CATLOC. Kursen avslutas med en workshop där du ges möjlighet att diskutera och modellera scenarion som är relevanta för ditt företag.

Kurspris

Pris per deltagare är 22 400 SEK (exkl. moms). Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

I kurspriset ingår lunch och kaffe.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Frågor

Har du frågor kring våra kurser, eller vill diskutera en skräddarsydd lösning? Kontakta oss här.