Systecon stöttar FMV när nya krav ställs på materielförsörjningen

Systecon har fått fortsatt förtroende av FMV att utveckla myndighetens förmåga inom logistisk analys med kostnadseffektivitet i fokus. I uppdraget ingår både praktiskt stöd vid genomförande av analyser i några av FMVs projekt, men även att utveckla metoder och verktyg som underlättar och möjliggör analysarbetet.

När Försvarsmakten återigen växer och nya krav ställs på materielförsörjningen är analysförmågan central för att förse projektledning och andra ledningsnivåer inom myndigheterna med rätt beslutsunderlag, något som i slutänden leder till att system och materiel anskaffas med hög driftsäkerhet och till lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC).

När det gäller Systecons logistiska analyser är det de tre dimensionerna tekniskt system, driftprofil och underhållskoncept som vägs samman i en och samma analysmodell för att se hur respektive del påverkar totalresultat. Först när alla delar vägs samman kan ett bra beslutsunderlag tas fram för att skapa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Engine

Life Cycle Cost (LCC)

En LCC-modell är en ekonomisk modell som bland annat används vid jämförelse av tekniska och logistiska alternativ för en förmåga eller ett system. Antingen för att analysera den dagliga driften av systemet eller för att ta fram beslutsunderlag vid olika vägval.

Läs mer om LCC och hur vi hjälper våra kunder på en strategisk nivå, med både metoder och analysverktyg som ger verklig påverkan på både driftsäkerhet och totalekonomi.

Läs mer om vårt erbjudande inom LCC

Kostnadsanalys med våra analysverktyg inom Opus Suite

Med CATLOC tar vi kontrollen över kostnader för utveckling, anskaffning, drift, underhåll och logistik under ett systems livslängd. CATLOC används i LCC-upphandlingar för kostnadsanalys av olika anbud samt för att identifiera vad som driver kostnader.

Läs mer om CATLOC

catloc-promo-3-2
Anders Carlsson

Vill du veta mer om hur Systecon kan hjälpa dig?

Kontakta mig gärna för ett möte!

Anders Carlsson, VD Systecon Konsult AB