Webbinarium: Opus Suite – Grundläggande principer och ständig utveckling

Systecons Opus Suite är under ständig utveckling. Nya features och funktioner har tillförts efter hand genom åren och den senaste versionen, Opus Suite RDM, innebär ett större utvecklingssprång än någonsin tidigare.

Vad innebär då de senaste stora förstärkningarna? Hur påverkas möjligheterna att modellera viktiga aspekter? Vilka nya möjligheter till analys och beslutsstöd öppnas? Och har de grundläggande principerna i Opus Suite förändrats? Det här är frågor som vi kommer att samtala kring på webbinariet.

Webbinariet vänder sig förutom till Opus Suite-användare även till dig som på något sätt har en koppling till, eller intresse av, analys, optimering och/eller simulering inom supportlogistik och Life Cycle Management, och vill veta mer om hur analytiska metoder lägger grunden för informerade beslut. 

Agenda

Del 1: Strategisk utveckling Opus Suite – varför RDM (Refined Data Model)?

Presentatör: Patrik Alfredsson, Systecon

Opus Suite är en verktygssvit under kontinuerlig utveckling. Patrik Alfredsson beskriver svitens utvecklingsresa mot att bli en komplett analysplattform för kostnadseffektiv LCM och hur detta har påverkat kravställning och ambition. En stark motivering till varför ny funktionalitet och en reviderad datamodell är ett viktigt steg mot framtiden.

Länk till inspelningen
Missade du webbinariet live eller vill se det igen? Du får tillgång till inspelningen via nedan länk.

Åtkomst till inspelningen 

Del 2: Opus Suite RDM – en modern plattform för analytisk LCM

Presentatör: John Josefsson, Systecon

RDM för med sig en mängd funktionella förbättringar, en mer strukturerad informationsbeskrivning samt skapar nya förutsättningar för mer relevanta analyser. John Josefsson förklarar fördelarna med RDM och hur de hjälper våra Opus Suite-användare att få ut ännu mer värde ur våra verktyg. Vi vet också att RDM innebär en del förändringar för den vane Opus Suite-användaren. Vi belyser motiven bakom en del förändringar och hur våra Opus Suite-användare kan dra nytta av de förändringarna. 

Länk till inspelningen
Missade du webbinariet live eller vill se det igen? Du får tillgång till inspelningen via nedan länk.

Åtkomst till inspelningen 

Del 3: LORA i Opus Suite RDM

Presentatör: Mats Werme och Adam Duracz, Systecon

En ledstjärna i Opus Suite RDM är att modellen ska vara tydlig och enhetlig. Denna presentation visar hur en vanlig OPUS10 modell i RDM enkelt kan utvidgas till att inkludera LORA (Location of Repair Analysis). Presentationen går också igenom hur resultaten från LORA-modellen kan analyseras i SIMLOX.

Del 4: Att ta steget till Opus Suite RDM

Presentatör: Markus Ehnhage, Systecon

För att möjliggöra det lyft som RDM erbjuder i form av förbättrat analysstöd krävs en hel del förändringar. Dessa förändringar har inte bara skett innanför skalet på Opus Suite utan påverkar även direkt alla användare genom de förändringar som gjorts i hur man beskriver ett analys-scenario. I denna presentation motiverar vi varför våra kunder ska ta steget till RDM samt hur en sådan övergångsprocess kan se ut. 

Introduktion av Opus Suite RDM

Opus Suite Refined Data Model (RDM), erbjuder en förbättrad modellering av produktnedbryningar och underhållshändelser, bättre kompatibilitet med standarder som S3000L, smidigare integration med externa datakällor och en uppgraderad Location of Repair Analysis-modul.

Läs mer om Opus Suite RDM

Lista över förbättringar i nya versionen

Opus Suite RDM

Life Cycle Management – hantering av ett system genom hela livscykeln.

Vi är experter inom LCM och hjälper våra kunder att fatta långsiktigt hållbara beslut, genom att hitta den optimala balansen mellan driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad.

3