Decision Making in Life Cycle Management - An Analytical Approach

Hur ser du till att dina system får rätt produktionskapacitet och tillgänglighet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Hur uppskattar och påverkar du framtida drift- och underhållskostnader? Hur bör systemet designas för att få välavvägda underhållsegenskaper? Hur bör underhållslösningen se ut?

Detta whitepaper går igenom grunderna för framgångsrik Life Cycle Management. Läs mer om kritiska beslutspunkter i olika faser i systemets livscykel och hur du kan använda modellerings- och simuleringsprogramvara för att få svar på nyckelfrågor och därmed också relevant och korrekt beslutsstöd.

Ladda ner PDF: