Försvarets materielverk - Utbildning i DS/LCC

Under snart 30 år har vi haft en central roll i Försvarets Materielverks utbildning i Driftsäkerhet och LCC.

Under snart 30 år har Systecon haft en central roll i Försvarets Materielverks utbildning i Driftsäkerhet och LCC (DS/LCC). Inom ramen för detta samarbete har Systecon bidragit med bl a:

  • kursutveckling och kursdesign
  • framtagning av presentationer och utbildningsmaterial
  • utveckling av praktiska övningsmoment avseende t ex LCC-upphandling och DS-beräkningar

Vidare har Systecon deltagit vid genomförandet av kursen, hållit presentationer och lett övningar.

Under 2013 planeras för en nyutveckling och modernisering av kursen. Systecon förväntas i detta arbete bidra med erfarenhet från aktuella projekt, ny metodik och state-of-the-art inom verktygsstöd.