Heli-One - Modellering av konkurrenskraftiga underhållskontrakt

Heli-One utformar konkurrenskraftiga underhållskontrakt med hjälp av Opus Suite.

Heli-One använder framgångsrikt Opus Suite för modellering och beräkning av bland annat direkta underhållskostnader, kapitalkostnader och pris per flygtimme (s.k. power by the hour) för de helikopterflottor de är kontrakterade att underhålla.

Opus Suite erbjuder inte bara optimala reservdels- och resursstrategier för befintliga och nya supportavtal samt därtill knutna kostnader, utan gör det också möjligt att ta fram detaljerade uppgifter om helikoptrarnas livscykelkostnader. Till exempel kostnader för tredjeparts komponentunderhåll på flygtimmesbasis, kostnader som täcks av tillverkarens garanti samt kassaflödet per månad och affärsenhet under avtalstiden.

Den goda precisionen hos Opus Suite ger Heli-One möjlighet att utvärdera hur konkurrenskraftiga bolagets flygtimpriser samt identifiera och förebygga ekonomisk risk för olika kontrakt.  Modellen används för att prognosticera kostnader och performance under valfri avtalsperiod, för hela flottor eller enskilda helikoptrar. Kostnaderna kan vid behov nuvärdesjusteras, och man kan studera resultat per år, per månad och per flygtimme.

Heli-Ones modellen för direkta underhållskostnader har utvecklats i nära samarbete mellan Heli-One och Systecons konsulter. Kombinationen av Heli-Ones omfattande kunskap och erfarenhet från kommersiellt helikopterunderhåll och Systecon’s modelleringsexpertis fungerat mycket bra och resulterat i den mest kraftfulla kostnad–nytta-modell som hittills har byggts med hjälp av Opus Suite.