Systecon gör presentation på the International Defence Logistics Seminar i Brasilien

I går höll Markus Ehnhage från Systecon en uppskattad presentation på the International Defence Logistics Seminar, arrangera av the Brazilian Ministry of Defence, om hur man möjliggör för analytisk Life Cycle Management (LCM) för att kunna fatta kostnadseffektiva beslut under hela systemets livscykel.

Att upprätthålla fungerande och tillgängliga system samtidigt som man minimierar kostnaderna under hela livscykeln är en högt prioriterat inom alla projekt, men det för också med sig stora utmaningar. Genom att angripa dessa utmaningar med Life Cycle Management metoder är det möjligt att få kontroll och få ett beslutsstöd under alla faser av livscykeln, från upphandling, design och utveckling till drift, support och avveckling.
Markus talade om vikten av att definiera en vision, vilka fördelar som kan uppnås genom att arbeta med LCM och hur man går från teori till verklighet med en analytisk angreppssätt.

Seminariet hålls på Escola Superior de Guerra i Rio de Janeiro i Brasilien.