Life Cycle Cost (LCC)

En viktig del av arbetet med Systemlogistik är ett bygga Life Cycle Cost-modeller och att utnyttja dessa för att hitta kostnadseffektiva tekniska och logistiska lösningar. En LCC-modell är en ekonomisk modell som används bland annat för jämförelse av tekniska och logistiska alternativ. LCC-modellen för de aktuella alternativen ska ta hänsyn till alla särskiljande och signifikanta framtida kostnader sett över en relevant kalkylperiod (livslängd). Tekniken att utveckla och använda en LCC-modell kallas LCC-teknik.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som medverkar i projekt där långsiktigt kostnadseffektiva tekniska och logistikiska lösningar eftersöks. Kursen vänder sig också till alla tekniska inköpare som önskar kraftfulla verktyg för konsistent utvärdering av offerter.

Kursinnehåll

I denna kurs lär vi dig alla momenten i LCC-tekniken:

  • Att utveckla LCC-modeller – kostnadsstruktur (CBS) och indatastruktur
  • LCC-tekniken i ett antal olika roller
  • Hur man använder LCC-modeller – systematiska känslighetsanalyser
  • Resultattolkning och presentation – baseline-konceptet
  • Hur man undviker vanliga nybörjartabbar
  • Använda LCC och Systemlogistik
  • LCC som styrmedel i projektarbetet
  • Åtagande/kontrakt/verifiering

Det finns i dag ett antal datoriserade verktyg för att bygga och använda LCC-modeller. Ett av de mest moderna verktygen är CATLOC – ett LCC-analysprogram som utvecklats av Systecon. Under kursen kommer du att få prova på att använda CATLOC för LCC-analyser av ett antal olika logistikkoncept. Vidare kommer ett praktiskt exempel på en framgångsrik LCC-tillämpning att redovisas.

Praktisk information

Detta är en skräddarsydd kurs, med möjlighet att helt anpassa innehållet efter de behov och utmaningar som just din organisation står inför. Kontakta oss för mer information.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt