Life Cycle Management-kurser

Nedan hittar du några av våra olika kurser inom området Life Cycle Management. Du är välkommen att kontakta oss för skräddarsydda utbildningar utefter din organisations förutsättningar.

Executive Life Cycle Management Program

Vår unika executive-utbildning lär dig hur du tar fram rätt beslutsstöd för att uppnå maximal kostnadseffektivitet och ROI (högst systemeffektivitet till lägst kostnad).

Driftsäkerhet

I denna kurs belyses tekniken för driftsäkerhetsarbetet från design och utveckling till utrangering.

ILS i projekt

En stor del av denna kurs handlar om hur man utformar och anpassar sitt ”Systemlogistikprojekt” (ILS-projekt) till de behov och krav som dels ställs från den operativa användningen av systemet och dels de krav som blir ett resultat av den valda systemlösningen.

Reservdelslogistik

I denna kurs får du strukturera, modellera och räkna på alternativa logistiklösningar och nå en förståelse och känsla för de logistiska sambanden.

LCC - Life Cycle Cost

I denna kurs får du lära dig grunderna i LCC, t.ex. vikten av att en LCC-modell tar hänsyn till alla signifikanta framtida kostnader sett över en relevant kalkylperiod (livslängd) samt hur LCC kan användas som styrmedel i projektarbetet.

Underhållssystemdesign

Arbetet med att konkret identifiera och analysera olika logistik- och underhållsalternativ samt välja lösning kallas underhållssystemdesign, den här kursen fokuserar på LORA och simuleringsteknik som värdefulla metoder för att välja bland de olika alternativen.

Covid-19 och kursverksamheten

Vi följer löpande utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de restriktioner som införs, kan vi tyvärr komma att behöva flytta fram kurser, eller eventuellt erbjuda webbsända kurser. Du kommer dock att få mer information om detta i samband med din anmälan.
Vill du läsa mer om det senaste gällande coronaviruset, kan du göra det hos Folkhälsomyndigheten.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt