Life Cycle Management-kurser

Nedan hittar du våra olika kurser inom området Life Cycle Management.

Executive Life Cycle Management Program

Vår unika executive-utbildning lär dig hur du tar fram rätt beslutsstöd för att uppnå maximal kostnadseffektivitet och ROI (högst systemeffektivitet till lägst kostnad).

Driftsäkerhet

I denna kurs belyses tekniken för driftsäkerhetsarbetet från design och utveckling till utrangering.

ILS i projekt

En stor del av denna kurs handlar om hur man utformar och anpassar sitt ”Systemlogistikprojekt” (ILS-projekt) till de behov och krav som dels ställs från den operativa användningen av systemet och dels de krav som blir ett resultat av den valda systemlösningen.

Reservdelslogistik

I denna kurs får du strukturera, modellera och räkna på alternativa logistiklösningar och nå en förståelse och känsla för de logistiska sambanden.

LCC - Life Cycle Cost

I denna kurs får du lära dig grunderna i LCC, t.ex. vikten av att en LCC-modell tar hänsyn till alla signifikanta framtida kostnader sett över en relevant kalkylperiod (livslängd) samt hur LCC kan användas som styrmedel i projektarbetet.

Underhållssystemdesign

Arbetet med att konkret identifiera och analysera olika logistik- och underhållsalternativ samt välja lösning kallas underhållssystemdesign, den här kursen fokuserar på LORA och simuleringsteknik som värdefulla metoder för att välja bland de olika alternativen.