SIMLOX fortsättningskurs

För dig som gått SIMLOX grundkurs erbjuder vi fördjupningskursen SIMLOX fortsättningskurs, där du får en bredare förståelse för vad som kan modelleras med hjälp av SIMLOX.

De områden som täcks in av kursen syns nedan, det är möjligt att fokusera kursen mot valda delar beroende på kursdeltagarnas behov:

 • Modellering av skador på system och item-nivå
 • Uppdrag med inbördes prioriterade systemformationer
 • Modellering av kritikalitet (item, uppdrag eller felmods-nivå)
 • Systemrekonfigurering
 • Uppdragsresurser
 • Förflyttning av utrustning och system
 • Uppdragsberoende modellering
 • Randomiserade uppdragsprofiler (antal uppdrag, uppdragslängd etc.)
 • Uppdragsprofiler kopplade till grupper av enheter
 • Lateral försörjning av reservdelar
 • Modellering med felmoder

Kursen täcker också följande mer avancerade områden:

 • Exempel på import av data från en LSAR-databas
 • SIMLOX data-mining, där du bygger egen statistisk analys baserat enskilda replikeringsresultat
 • Analysera de ekonomisk konsekvenserna av ett prestationsbaserat kontrakt (straffkostnad om kontraktskrav ej uppfylls) från ett sannolikmässigt perspektiv med hjälp av SIMLOX Data Mining Tool

Kursupplägg

Kursen är 3 dagar lång och är avsedd för max 8 deltagare. Mycket tid läggs ned på att analysera and förklara olika typer av SIMLOX-resultat. Vissa övningar använder OPUS10 som jämförelse eller för import av scenario-data (det är dock inget krav att ha gått OPUS10 grundkurs för att få gå den här kursen).

Förkunskapskrav

Deltagarna bör ha gått SIMLOX grundkurs, alternativt jobbat med SIMLOX i något sammanhang tidigare.

Rabatter

Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Covid-19 och kursverksamheten

Vi följer löpande utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de restriktioner som införs, kan vi tyvärr komma att behöva flytta fram kurser, eller eventuellt erbjuda webbsända kurser. Du kommer dock att få mer information om detta i samband med din anmälan.
Vill du läsa mer om det senaste gällande coronaviruset, kan du göra det hos Folkhälsomyndigheten.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt