SIMLOX fortsättningskurs

För dig som gått SIMLOX grundkurs erbjuder vi fördjupningskursen SIMLOX fortsättningskurs, där du får en bredare förståelse för vad som kan modelleras med hjälp av SIMLOX.

Datum Plats Lärare Pris
9–11 mar 2020 Stockholm Lena Björling 23 500 SEK

De områden som täcks in av kursen syns nedan, det är möjligt att fokusera kursen mot valda delar beroende på kursdeltagarnas behov:

 • Modellering av skador på system och item-nivå
 • Uppdrag med inbördes prioriterade systemformationer
 • Modellering av kritikalitet (item, uppdrag eller felmods-nivå)
 • Systemrekonfigurering
 • Uppdragsresurser
 • Förflyttning av utrustning och system
 • Uppdragsberoende modellering
 • Randomiserade uppdragsprofiler (antal uppdrag, uppdragslängd etc.)
 • Uppdragsprofiler kopplade till grupper av enheter
 • Lateral försörjning av reservdelar
 • Modellering med felmoder

Kursen täcker också följande mer avancerade områden:

 • Exempel på import av data från en LSAR-databas
 • SIMLOX data-mining, där du bygger egen statistisk analys baserat enskilda replikeringsresultat
 • Analysera de ekonomisk konsekvenserna av ett prestationsbaserat kontrakt (straffkostnad om kontraktskrav ej uppfylls) från ett sannolikmässigt perspektiv med hjälp av SIMLOX Data Mining Tool

Kursupplägg

Kursen är 3 dagar lång och är avsedd för max 8 deltagare. Mycket tid läggs ned på att analysera and förklara olika typer av SIMLOX-resultat. Vissa övningar använder OPUS10 som jämförelse eller för import av scenario-data (det är dock inget krav att ha gått OPUS10 grundkurs för att få gå den här kursen).

Förkunskapskrav

Deltagarna bör ha gått SIMLOX grundkurs, alternativt jobbat med SIMLOX i något sammanhang tidigare.

Kurspris

Pris per deltagare är 23 500 SEK (exkl. moms). Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

I kurspriset ingår lunch och kaffe.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Frågor

Har du frågor kring våra kurser, eller vill diskutera en skräddarsydd lösning? Kontakta oss här.