AI och F-35 på programmet under vårt första virtuella Opus Suite-seminarium i USA

Nära 200 deltagare från amerikansk försvarsmyndighet och försvarsindustri fick i dagarna se presentationer av hur Opus Suite används inom olika organisationer och projekt, och den positiva påverkan verktygen har inom exempelvis US Navy och F-35-programmet. Vi fick även en inblick i hur AI (Artificial Intelligence) och Machine Learning kan användas för att förbättra Opus Suite-analyserna ytterligare.

I dagarna höll vi vårt årliga Opus Suite-seminarium i USA. På grund av Corona-krisen hölls det för första gången virtuellt, via Microsoft Teams Live Events. Konferensen blev, trots det ovana formatet, väldigt lyckad och lockade nära 200 deltagare! Tyvärr tvingades vi ställa in motsvarande seminarier i Stockholm och Canberra för ett par veckor sedan, eftersom vi då inte fullt ut hunnit ställa om till den nya situationen. Istället kommer vi inom en snar framtid att lägga upp online-presentationer om Opus Suite version 2020 som släpps i höst.

Axplock ur programmet från Opus Suite-seminariet:

Pentagon, Opus Suite och beslutsfattande

Key note speaker Colonel Mike Stephens, Acting Deputy Assistant Secretary of Defense for Product Support inom OSD (Office of the Secretary of Defence), delade med sig av sina erfarenheter från att använda beslutsstöd från Opus Suite. Han berättade hur stor betydelse denna typ av analysförmåga har för OSD, i flera olika sammanhang och program, för både beslut i de tidigaste faserna av ett teknikprogram och genom hela livscykeln.

F35 Digital Transformation med Opus Suite och ”Systecon AI Pilot” 

Opus Suite används sedan drygt sex år tillbaka inom F-35 programmet. Commander Thomas Sampson, CIO F-35 JPO presenterade för andra året i rad en lägesuppdatering om IT-struktur och digital transformation inom F-35 programmet. Där ingår bland annat en ”Systecon AI Pilot”, där Opus Suite strategiska analysförmåga kopplas samman med en mer taktisk AI-lösning som erbjuder beslutsstöd både på kort och lång sikt. 

Opus Suite analysmotor i NCRM (Navy Common Readiness Model)

Samantha Stukes från NavSea (US Navy Sea Systems Command) arbetar i projektet NCRM (Navy Common Readiness Model) som bland annat handlar om att samla information, mäta, analysera och optimera ”readiness” beredskap, effektivitet och förmåga för alla sjö- och landsystem inom US Navy. Opus Suite är analysmotor i NCRM och Samantha pratade mycket positivt om hur väl denna funktionalitet fungerar. 

OPUS10 ger samma tillgänglighet till lägre kostnad

Justin Woulfe från Systecon North America presenterade en jämförande analys av OPUS10 och reservdelsoptimeringsverktyget SESAME som kommer från enheten LOGSA inom US Army. Analysen visar att OPUS10 når samma tillgänglighet till hela 12 % lägre kostnad än SESAME. Utöver mer kostnadseffektiva lösningar, visar jämförelsen också att OPUS10 har en betydligt bredare palett när det gäller att modellera och analysera olika scenarier och aspekter.

OPUS10 och SIMLOX används av NAVAIR för att identifiera felinvesteringar och förbättringar

Institute for Defense Analyses (IDA) har fått i uppdrag av NavAir att med hjälp av Opus Suite ta reda på varför Mission Readiness för US Navy’s F-18-flotta inte ökat trots flera års förbättringsinitiativ och investeringar. Dr. Bram Lillard från IDA visade hur OPUS10 och SIMLOX nu används för att påvisa felinvesteringar vad gäller exempelvis reservdelar, samt hur kostnadseffektiva strategiska förbättringspaket kunnat identifierats, baserat på hur de ökar F-18 uppdragstillgänglighet över flera år framöver.

BAE Systems erfarenheter från utvärdering av den nya datamodellen i Opus Suite version 2020

Troy Daniels, Senior System Engineer, BAE Systems F-35 Performance and Decision Analytics gav en summering av sina erfarenheter från EAP (Opus Suite 2020 Early Adopter Program) och tester med den nya datamodellen i Opus Suite, där det bland annat utvärderas hur existerande integrationer kan påverkas. I presentationen framgick att man inom BAE ser stora möjligheter att bygga mer detaljerade modeller i version 2020, och att man kommer att slippa göra vissa ”trick-modelleringar”, som behövts hittills, vid modellering av udda scenarier i den existerande datamodellen. 

Opus Suite och LCM-seminarier arrangeras årligen i flera länder

Opus Suite användarseminarier är en uppskattad mötesplats för alla som arbetar inom Life Cycle Management (LCM) och med Opus Suite runtom i världen inom olika branscher och organisationer. Användare av Opus Suite delar erfarenheter, case presenteras och Systecon presenterar den senaste utvecklingen inom Opus Suite och LCM-metodiken. Konferenserna genomförs varje år i Europa, Nordamerika, Australien och Asien. 

Vill du veta mer om Opus Suite eller vår LCM-metodik?

Kontakta mig gärna för ett samtal!

Magnus Andersson, konsult & affärsutvecklare

Magnus Andersson

Vår filosofi

Det krävs flera faktorer för att lyckas med Life Cycle Management (LCM). Förmågan att arbeta kontinuerligt och med långsiktighet vilar på tre, lika viktiga hörnstenar: Strategi, Information och Analys. Har din organisation dessa hörnstenar på plats?.

VÅRA KONSULTER. Vi är konsulter med erfarenhet av ILS, TCO/ LCC, Resursdimensionering, Drift och Underhåll, Reservdelsoptimering, RAM, Driftsäkerhet, LCC-upphandling, Projektledning, och mycket mer.

Våra tjänster

i hjälper dig att hitta den optimala balansen mellan systemutnyttjande och kostnader över hela livscykeln – oavsett om du står inför strategival, upphandling av nya system eller helt enkelt vill effektivisera din pågående verksamhet.