SIMLOX grundkurs

Denna kurs ger dig en grundläggande förståelse för logistikmodeller och hur dessa passar in i vårt Monte Carlo-baserade simuleringsverktyg SIMLOX.

I den här kursen täcker vi in följande områden:

 • Introduktion till simulering
 • Förstå när en OPUS10-beräkning kan behöva kompletteras med simuleringar i SIMLOX
 • Import av data till SIMLOX från OPUS10
 • Bedöma och tolka olika effektivitetsmått i SIMLOX, t.ex. genomförd uppdragstid, bristrisk (med tidstolerans), resursväntan, backorders etc.
 • Bedöma och tolka simuleringsresultat baserat på statistikmått (percentiler)
 • Skapa skräddarsydda resultatrapporter i SIMLOX
 • Bygga avancerade operations och transport-profiler för olika logistikscenarion
 • Att använda tidsfördelningar (åtgärdstider och transporter)
 • Modellering av tidsbegränsad tillgång till åtgärdsresurser
 • Spelmoden i SIMLOX
 • Internationell insatsmodellering
 • Randomisering av uppdrag
 • Uppdragsformationer

Kursupplägg

Kursen är avsedd för högst 8 deltagare och sträcker sig över 3 dagar. Denna kurs består till stor del av hands-on övningar i SIMLOX. Kursen avslutas med en workshop där du ges möjlighet att diskutera och modellera scenarion som är relevanta för ditt företag.

Rabatter

Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Covid-19 och kursverksamheten

Vi följer löpande utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de restriktioner som införs, kan vi tyvärr komma att behöva flytta fram kurser, eller eventuellt erbjuda webbsända kurser. Du kommer dock att få mer information om detta i samband med din anmälan.
Vill du läsa mer om det senaste gällande coronaviruset, kan du göra det hos Folkhälsomyndigheten.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt