Underhållssystemdesign

En mycket viktig del i arbetet med systemlogistiken och därmed systemeffektiviteten är att implementera underhållslösningar som uppfyller ställda krav till lägsta totala ägandekostnad – LCC. Arbetet med att konkret identifiera och analysera olika logistik- och underhållslösningar samt välja lösning kallas underhållssystemdesign.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som medverkar i projekt där underhållssystemets utformning är en viktig del. Vidare vänder sig kursen till den som arbetar med teknisk systemdesign där utformningen påverkas av underhållssystemet.

Kursinnehåll

En viktig del av underhållsdesign är LORA – Location of Repair Analysis. Förutom den kreativa processen att ta fram olika organisationsalternativ kräver LORA även verktyg för att kartlägga och analysera de olika alternativens inverkan på systemeffektiviteten.

Ett sådant verktyg är OPUS10 som på ett mycket kraftfullt sätt identifierar alla tänkbara konsistenta allokeringar av underhållsresurser och för varje krav på systemeffektivitet hitta den optimala logistiklösningen och tillhörande allokering av resurser inklusive personal, verktyg och reservdelar.

Ett annat verktyg för underhållssystemdesign är SIMLOX som genom simulering möjliggör effektiv analys av systemlogistiken och systemeffektiviteten.

I denna kurs belyses:

  • Vilka frihetsgrader som finns för organisering av underhållet för större tekniska system
  • Den moderna informationsteknikens möjliggörande av nya underhålls-strategier som exempelvis lateralförsörjning, asymmetriska organisationer, kannibalisering etc.
  • Kopplingen mellan allokeringen av en underhållsresurs och system-effektivitet
  • Hur valet av lösning för ett underhållsobjekt påverkar lösningen för andra objekt – beroenden i sammansatta underhållsorganisationer
  • Flexibiliteten och möjligheterna med avancerad simuleringsteknik

Kursen genomförs med ett antal praktiska övningar.

Under kursen får eleverna se hur olika verktyg kan användas för analys och beslut avseende underhållssystemdesign. Deltagarna kommer själva att få använda verktygen OPUS10 och SIMLOX för att analysera olika underhållslösningar. Några praktiska exempel på genomförda analyser kommer även att redovisas.

Praktisk information

Detta är en skräddarsydd kurs, med möjlighet att helt anpassa innehållet efter de behov och utmaningar som just din organisation står inför. Kontakta oss för mer information.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt