Opus Suite – världsledande analysverktyg för faktabaserade beslutsunderlag

Vår egenutvecklade programvarusvit Opus Suite gör Systecons konsulterbjudande unikt. Genom användning av Opus Suite i våra konsultuppdrag får vi både överblick och djupare detaljförståelse för de faktorer som påverkar de aktuella systemens prestanda och kostnader över hela deras livscykel. På så vis ger vi våra kunder möjlighet att fatta beslut baserat på konkreta underlag istället för enbart magkänsla.

Under ett tekniskt systems livscykel tas en mängd beslut som har avgörande inverkan på såväl performance som ekonomi. Det finns en risk att dessa beslut fattas på bristfälliga grunder, eftersom man ofta tror att det är för svårt eller tidskrävande att ta fram det underlag som behövs.

Systecons egenutvecklade Opus Suite är världsledande när det gäller den här typen av analyser och beslutsstöd. De tre verktygen i sviten används av branschledande organisationer i hela världen inom bland annat försvar, transport och energi.

Opus Suite gör det möjligt att prediktera och utvärdera hur olika beslut påverkar performance och kostnader. Du kan till exempel först optimera din supportlösning, sedan simulera hur den givna lösningen klarar olika driftscenarier, och slutligen kvantifiera och analysera kostnaderna, hur dessa fördelas över tiden samt bedöma varians och ekonomiska risknivåer. Verktygen har en svitgemensam datamodell som gör det möjligt att exportera både indata och resultat från ett verktyg till ett annat.

Läs allt om Opus Suite på vår globala hemsida

Lär dig mer om de olika verktygen i Opus Suite

Thumbnail

Optimering

Med OPUS10 optimerar vi reservdelslager för tekniska system så att du får den mest kostnadseffektiva reservdelslösningen. OPUS10-optimering ger stora besparingar, genom att rätt artiklar lagerhålls i rätt mängd och på rätt plats.

Läs mer om OPUS10

Simulering

Med SIMLOX simulerar vi den operativa driften med hänsyn tagen till underhållsplaner, felfrekvenser på system och komponenter. Vi modellerar de resurser som behövs i underhållet, och som krävs för att upprätthålla den tillgänglighet systemet ska hålla. 

Läs mer om SIMLOX

Thumbnail
Thumbnail

Kostnadsanalys

Med CATLOC tar vi kontrollen över kostnader för utveckling, anskaffning, drift, underhåll och logistik under ett systems livslängd. Används  i LCC-upphandlingar för kostnadsanalys av olika anbud samt för att identifiera vad som driver kostnader.

Läs mer om CATLOC

Kommande kurser

Kurs Datum Datum Plats Pris
OPUS10 grundkurs 3–5 sep 2019 3 sep 2019

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
SIMLOX grundkurs 10–12 sep 2019 10 sep 2019

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
CATLOC kurs 24–26 sep 2019 24 sep 2019

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
OPUS10 fortsättningskurs 22–24 okt 2019 22 okt 2019

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
Opus Suite introduktionskurs 25 okt 2019 25 okt 2019

Längd: 1 dag

Stockholm 8 000 SEK
SIMLOX fortsättningskurs 29–31 okt 2019 29 okt 2019

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
OPUS10 grundkurs 5–7 nov 2019 5 nov 2019

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
OPUS10 grundkurs 29–31 jan 2020 29 jan 2020

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
SIMLOX grundkurs 4–6 feb 2020 4 feb 2020

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
CATLOC kurs 10–12 feb 2020 10 feb 2020

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
OPUS10 fortsättningskurs 3–5 mar 2020 3 mar 2020

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
Opus Suite introduktionskurs 6 mar 2020 6 mar 2020

Längd: 1 dag

Stockholm 8 000 SEK
SIMLOX fortsättningskurs 9–11 mar 2020 9 mar 2020

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
OPUS10 grundkurs 5–7 maj 2020 5 maj 2020

Längd: 3 dagar

Stockholm 22 400 SEK
Miniatyr

Vill du veta mer om hur Systecon kan hjälpa dig?

Kontakta mig gärna för ett möte!

 

Magnus Andersson, konsult och affärsutvecklare