Behovet av välinformerade beslut är lika viktigt, oavsett bransch

Behovet av kostnadseffektivitet är gemensamt för alla organisationer som äger, driftar, underhåller och/eller utvecklar och producerar avancerade tekniska system. Detta gäller trots att terminologi och strategier varierar mellan olika branscher. Alla är pressade av att kunna minska kostnader och samtidigt nå krav på operativ förmåga och produktion. Dessutom krävs att beslutade lösningar är robusta och flexibla för att snabbt kunna anpassas mot nya behov och utmaningar. Som i naturen är det inte alltid den största och starkaste som klarar sig, utan den som är mest kapabel att anpassa sig till sin omgivning.

Sammantaget betyder detta att behovet av att kunna fatta bra, välinformerade beslut är lika stort som någonsin – och detta i komplexa situationer där tillgången till relevanta och korrekta data är begränsad. Det är här som en kraftfull och bevisad LCM-plattform är ovärderlig. Rätt tillämpad Life Cycle Management med stöd av modellering, simulering och optimering möjliggör förtida prediktering av hur olika beslutsval påverkar operativ förmåga, kostnad och flexibilitet för systemets kvarvarande livstid.

Systecon LCM med Opus Suite levererar nytta till många branscher över hela världen

Systecon med Opus Suite tillhandahåller LCM-inriktad expertis, beslutsstöd och metoder för olika kunder med varierande tillämpningar över hela världen – alltid med syftet att nå kostnadseffektiva lösningar. Även om utmaningar och prioriteringar varierar, så kan dessa alltid hanteras effektivt genom att använda sig av en stark analytisk kapacitet, som gör det möjligt att fatta beslut om systemen, inklusive tillhörande drift- och underhållslösningar, med ett tydligt livscykelperspektiv.

Systecons huvudbranscher

Läs mer om vår expertis inom försvar

Läs mer om vår expertis inom transport

Läs mer om vår expertis inom energi

Systecons kunskapscenterDet senaste från vår kunskapsbank

Thumbnail
Artikel
Därför är en Life Cycle Management-strategi lika viktig vid anskaffning av ett existerande fordonskoncept som vid nyutveckling
Ett sätt att förkorta ledtider och sänka utvecklingskostnader är att anskaffa fordon som bygger på e...
Läs mer
Thumbnail
Artikel, Konferenser & Events
AI och F-35 på programmet under vårt första virtuella Opus Suite-seminarium i USA
Nära 200 deltagare från amerikansk försvarsmyndighet och försvarsindustri fick i dagarna se presenta...
Läs mer
Thumbnail
Nyheter
Hur vi på Systecon hanterar COVID-19
Med anledning av den globala Corona-pandemin (COVID-19) följer vi på Systecon läget noga och impleme...
Läs mer
Thumbnail
Konferenser & Events
Systecon deltar i Aerospace Technology Congress 2019
Systecon ställer ut och håller föredrag under Aerospace Technology Congress 2019. Kongressen sker på...
Läs mer