Life Cycle Management för hög driftsäkerhet till låg livscykelkostnad

Hur dimensionerar man reservdelslagret för en flygplansflotta för att kunna upprätthålla en viss tillgänglighet? Hur många reparatörer eller verkstäder behöver man för att hålla ett visst antal tåg rullande? När är rätt tillfälle att underhålla ett vindkraftverk? Komplexa projekt och system innebär många frågor. De mest grundläggande är kanske de här: Vilken produktion vill du uppnå? Och hur mycket kostar det?

Du har frågorna. Systecon ger dig svaren

Systecon är experter på Life Cycle Management. Vi bidrar till  effektivare systemutnyttjande och sänkta kostnader för våra kunder. Vi hjälper till att hitta den optimala avvägningen mellan kraven på produktion och driftsäkerhet å ena sidan och de resurser som krävs å den andra – oavsett om du står inför strategival, upphandling av nya system eller helt enkelt vill effektivisera din pågående verksamhet. 

Välgrundade beslut i hela livscykeln

Systecon erbjuder analyser, metoder och verktyg som ger dig beslutsunderlag i hela produktlivscykeln, från idéutveckling och upphandling via drift och underhåll till avveckling. Till vår hjälp har vi metoder som prövats och förfinats under nästan 50 år, där analyser som görs med hjälp av den egenutvecklade, världsledande programvarusviten Opus Suite spelar en stor roll. För dig innebär det effektivare drift, kostnader under kontroll, och framför allt: beslut som är grundade på fakta, istället för enbart magkänsla. Det är detta vi kallar för Life Cycle Management, som utgör en röd tråd genom produktlivscykelns alla beslutssituationer. I grunden väljer vi alltid en bra mix mellan strategiskt förhållningssätt utifrån kundens problemställningar, välavvägd informationshantering och relevanta analyser:

livscykeln-full

Vi har lång erfarenhet från att arbeta med några av de mest komplexa teknikprojekten i Sverige och världen. Systecon och Opus Suite bidrar varje dag till överblick och välgrundade beslut i en mängd branscher och för hundratals ledande företag och organisationer i fler än 25 länder över hela världen. 

Vi arbetar i många branscher men har särskild erfarenhet från järnväg och transport, försvarsbranschen och energisektorn. Vi hjälper er genom livscykelns alla faser.

Analysstöd i världsklass

Systecon erbjuder analyser, metoder och verktyg som ger dig beslutsunderlag för dessa frågor, och många fler. Med hjälp av de egenutvecklade programvarorna i Opus Suite får du lätt överblick över vilka faktorer som påverkar din produktion och dina kostnader. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig utifrån dina unika behov.

Vi erbjuder tjänster i systemets hela livscykel

Analytisk
Life Cycle Management

Vi hjälper dig att uppnå rätt driftsäkerhet över tid till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Driftsäkerhet, RAM

Hur skapar du balans mellan systemets driftsäkerhet och dess livscykelkostnad?

Integrerat Logistikstöd
– ILS

Vi hjälper dig med underhållsberedning som grundar sig i en god balans mellan tekniskt system och tillhörande underhållslösning.

Kravställning vid anskaffning

Kravhanteringen måste skötas strukturerat, och du behöver fokusera på hela systemet, över hela livslängden.

Life Cycle Cost och Total Cost of Ownership

Med våra LCC-metoder påverkar du livscykelkostnaden från tidiga skeden.

Optimal utfasning

Se hur vi bl a kan optimera slutförbrukning av reservdelar i samband med utfasning av system.

Resurs-
dimensionering

Vi erbjuder stöd för att dimensionera och avväga olika underhållsresurser så kostnadseffektivt som möjligt.

Underhålls-
koncept

Ett tidigt skapat underhållskoncept utgör plattformen för framtida underhåll som möjliggör kravställd produktion.

Upphandlings-
stöd

Vi hjälper till med framtagning och utvärdering av anbud och kontrakt så att önskade mål avseende produktionsförmåga, driftsäkerhet och livscykelkostnad kan uppnås.

Miniatyr

Vill du veta mer om hur Systecon kan hjälpa dig?

Kontakta mig gärna för ett möte!

Christian Johansson, konsultchef Järnväg & Transport  

Systecons kunskapscenterDet senaste från vår kunskapsbank

Thumbnail
Referenser
Trafikverket tecknar ramavtal med Systecon
I förra veckan tecknades ett ramavtal mellan Trafikverket och Systecon avseende konsulttjänster inom...
Läs mer
Thumbnail
Konferenser & Events
Webbinarium: Innovation och nyheter från Systecons utvecklingsteam
Thumbnail
Konferenser & Events
Webbinarium: Opus Suite – Grundläggande principer och ständig utveckling
Thumbnail
Konferenser & Events
Webbinarium: Life Cycle Management – Infrastruktur