LCM:s tre hörnstenar

För att nå full potential med Life Cycle Management (LCM), behöver tre hörnstenar finnas på plats – strategi, information och analys. Dessa hörnstenar utgör grunden för Systecons analytiska förhållningssätt till LCM, något som ger beslutsfattare över hela världen möjlighet att förutse den framtida effekten av olika alternativ och styra projekten mot ökad kostnadseffektivitet.

Har du någon gång känt dig frustrerad av att inte ha tillräcklig kunskap för att kunna fatta rätt beslut, trots att du vet vad du vill åstadkomma och har tillgång till en mängd data? Det kan handla om att fatta ett stort investeringsbeslut på jobbet, köpa en ny bil eller en så enkel sak som att välja försäkringsalternativ när du hyr bil.

Genomgående för dessa exempel är att information ofta finns tillgänglig men inte i en form som hjälper dig att fatta rätt beslut. För att lyckas med detta måste det vara enkelt att med hjälp av analys omvandla informationen med dess data till värdefull kunskap som kan ligga till grund för de beslut som skall fattas.

Att bara hoppas att det fattade beslutet var rätt, utan att ha stöd i någon informationsbaserad analys, kan ofta leda till oro och osäkerhet. I stället bör rätt urval av information ligga till grund för den analys som påverkar strategin som vägleder dig till rätt beslut.

cornerstones-SE

LCM:s tre hörnstenar

För att nå den fulla potentialen i Systems Life Cycle Management, behöver alla tre hörnstenar finnas på plats – strategi, information och analys. Dessa hörnstenar utgör grunden för Systecons analytiska förhållningssätt till LCM, något som ger beslutsfattare över hela världen möjlighet att förutse den framtida effekten av olika alternativ och styra projekten mot ökad kostnadseffektivitet. Bättre beslut möjliggörs genom att iterativt bygga upp allt djupare kunskap, som grundas på den senaste och bästa tillgängliga informationen.

Alla tre delar behövs: Om du utelämnar informationen, så baserar du beslutet bara på generella idéer; om du inte analyserar, så vet du inte vilken effekt ditt beslut har, och om du inte har någon strategi eller något mål, så kan analysen aldrig vägleda dig i rätt riktning.

Få organisationen att förstå och agera enligt fattade beslut

Syftet med vårt sätt att tillämpa LCM är att koppla ihop nya idéer, koncept, information och managementbeslut med skarpt genomförande med hjälp av vår med analytiska kapacitet och förmåga. Vi definierar relevanta modeller för aktuellt scenario och fyller dessa med de senaste, tillämpliga data, så att konsekvensen med avseende på förväntad driftsäkerhet och LCC kan förutses så noggrant som möjligt.

Samtidigt är det viktigt att rutiner och informationskanaler upprättas inom organisationen, så att denna snabbt kan svara mot de behov av ändringar i teknisk design, operativt scenario och/eller underhållslösning som analysresultaten pekar på. På detta sätt säkerställs att rätt beslut fattas när de behövs och att dessa vid behov leder till nödvändiga, proaktiva förändringar.

Lär dig mer om Systecons analytiska förhållningssätt till LCM 

Vår kurs Executive Life Cycle Management Program ger dig en god möjlighet att lära dig mer om analytisk LCM.

Executive Life Cycle Management Program: Tillsammans med andra beslutsfattare får du träna på hantering av olika beslutssituationer med utgångspunkt från de tre hörnstenarna och då inte minst den analytiska delen.

För frågor, vänligen kontakta Olle Wijk, olle.wijk@systecon.se.