Executive Life Cycle Management utbildning

Unik 3-dagars utbildning för beslutsfattare och produktledare som vill förstå LCM, och stärka det strategiska beslutsfattandet inom sitt ansvarsområde.

Datum Plats Lärare
2018-09-25 - 2018-09-27 Elite Hotel Stockholm Plaza Patrik Alfredsson

Beslutsfattare som deltar i denna utbildning kommer att få en djupare förståelse för Life Cycle Management (LCM) i allmänhet, och logistisk analys i synnerhet. På ett strukturerat sätt introduceras centrala begrepp och sammanhang. Viktiga kopplingar mellan LCM och angränsande discipliner (t ex ILS) åskådliggörs. En bred palett av logistiska analyser tillämpliga i olika faser av systemets/produktens livscykel illustreras, omväxlande genom presentationer eller övningar.

När och var?

25-27 september 2018 på Elite Hotel Stockholm Plaza i Stockholm.

Vem bör delta på denna utbildning och varför?

Beslutsfattare och produktledare som vill förstå LCM, och som vill stärka det strategiska beslutsfattandet inom sitt ansvarsområde. Detta är även ett ypperligt tillfälle att nätverka och utbyta idéer med kollegor i liknande positioner från andra branscher som står inför liknande frågeställningar och utmaningar.

Utbildningsmål

Genom denna utbildning kommer du att få:

 • en djup förståelse i LCM, principer och målbild
 • kunskap om centrala begrepp, t ex operativ förmåga, systemeffektivitet, tillgänglighet, Life Cycle Cost (LCC), Integrated Logistics Support (ILS) och Reliability Availability Maintainability and Safety (RAMS)
 • material och idéer för att stärka/införa LCM inom din organisation
 • förståelse för hur LCM och logistisk analys kan lyfta din produkt/ditt projekt
 • en inblick i centrala metoder inom ramen för logistisk analys, som stödjer strategiskt beslutsfattande i olika faser, t ex
  – kravanalys och LCC-prediktering vid tidig konceptuell design
  – LCC-baserad systemanskaffning
  – utformning av optimala logistik- eller uh-koncept
  – hur information från uppföljning kan analyseras för att ständigt förbättra systemets
     prestanda och/eller hålla ner kostnaderna

"Framgångsrik Life Cycle Management (LCM) uppstår i förmågan att kontinuerligt, vederhäftigt och effektivt kunna analysera strategiska beslut och bereda strategiska vägval.  En central förutsättning för denna förmåga är logistisk analys – analyser som stödjer beslutsfattaren att uppnå målbilden för LCM: maximal systemeffektivitet till minimal kostnad."

 

Dr. Patrik Alfredsson, Senior Partner på Systecon

Möt din lärare Patrik Alfredsson Tekn Dr och Senior Partner, Systecon

Patrik Alfredsson
Patrik Alfredsson, Systecon

Patrik Alfredsson är en internationellt välkänd tankeledare, med mer än 20 års erfarenhet inom LCM. Hans kompetens spänner över ett brett spektrum från produkt- och modellutveckling inom ramen för Systecons världsledande Opus Suite, till LCM-relaterade utbildningar och LCM-relaterat konsultarbete.

Hans förmåga att föra teoretiska koncept och idéer till praktisk tillämpning har uppskattats och efterfrågats av en mängd olika kunder och projekt. Under senare år har han bl a utvecklat och utbildat Royal Thai Air Force (RTAF) i LCM, vilket resulterat i att RTAF tillämpar LCM inom ett flertal strategiska projekt och upprättat ett kompetenscentrum för logistisk analys. Samtidigt har han drivit projektet PVL, ett projekt som syftar till att förse Försvarsmakten med förmåga (metodik, modeller, underlag) att analysera och prediktera förbands operativa förmågor, med särskilt fokus på logistiska krav, behov och förmågor.

Patrik Alfredsson har bred akademisk bakgrund med en doktorsgrad i optimeringslära och systemteori från KTH och studier i Systems and Logistics Engineering vid Virginia Tech.

Pris

29 000 kronor exkl. moms

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 29 juni 2018.

Frågor om utbildningen

Om du har några frågor kring utbildningen, vänligen kontakta Olle Wijk.