Systecon stöttar FMV med hantering och kvalitetssäkring av information kring materielstrukturer och underhåll

Systecon får fortsatt uppdrag att stötta FMV - Försvarets materielverk med hantering och kvalitetssäkring av information kring bland annat materielstrukturer och underhåll av marina system.

Uppdraget syftar till att effektivisera underhållsverksamheten och skapa bättre förutsättningar för hantering av materielen. Arbetet utförs under resterande del av 2020 tillsammans med AFRY och sker i nära samverkan med FMV:s experter inom de berörda systemen.

Läsa mer om vårt erbjudande inom underhållsstöd