Systecons VD Tomas Eriksson talar på Seafuture 2018 i Italien

Idag håller Systecons VD Tomas Eriksson, tillsammans med Italienska flottan och Orizzonte Sistemi Navali, en presentation om Life Cycle Management, operativ tillgänglighet och livscykelkostnad.

Många organisationer upplever en kontinuerlig press att öka prestanda, hållbarhet och anpassningsförmåga i sina tekniska system samtidigt som den totala ägandekostnaden minimeras. Det finns en bred förståelse om både betydelsen av LCM och dess huvudmål - kostnadseffektivitet under hela livscykeln. Utmaningen ligger inte i att definiera målet, utan hur målet ska uppnås.

"För att nå full potential med Life Cycle Management (LCM), behöver tre hörnstenar finnas på plats – strategi, information och analys. Dessa hörnstenar utgör grunden för Systecons analytiska förhållningssätt till LCM, något som ger beslutsfattare över hela världen möjlighet att förutse den framtida effekten av olika alternativ och styra projekten mot ökad kostnadseffektivitet.

Tomas Eriksson, VD Systecon

Läs mer om LCMs tre hörnstenar

SEAFUTURE är en prestigefylld mässa inom sjöfarts-, skeppsbyggnads- och sjöfartsindustrin, både inom civil- och militärsektorn. 19-23 juni, 2018 La Spezia Navy Base, Italien.

Ska tas bort - vm100_overlay_img