Thailändska flygvapnet - Utbildning i Systemlogistik

Mellan 2010 och 2014 genomfördes ett omfattande utbildningsprogram för det thailändska flygvapnet (RTAF).

Mellan 2010 och 2014 genomfördes ett omfattande utbildningsprogram för det thailändska flygvapnet (RTAF). Utbildningsprogrammet är en del i FMV:s program för Gripen Technology Transfer.

Utbildning har bl a skett inom områdena

 • Life Cycle Management
 • RAMS/LCC
 • LSA
  - FMECA
  - RCM
  - Funktionsäkerhetsprediktering
  - LSA information och databaser (LSAR)
  - Maintenance Task Analysis
 • UH-systemdesign
  - Simulering
  - LORA
  - Reservmaterieloptimering

Skräddarsydda utbildningar i OPUS10, SIMLOX och CATLOC genomfördes under 2012 för att illustrera hur dessa verktyg kan användas för att stötta RTAF analysarbete och olika delar i LSA-processen.

Under 2013-2014 genomfördes en serie workshops där praktiska frågeställningar specifika för RTAF studerades, analyserades och besvarades.