Driftsäkerhet

Målet för allt systemlogistikarbete är att hitta lösningar som ger ett system ”rätt” driftsäkerhet med beaktande av såväl explicita krav som ekonomiska begränsningar. I de fall kraven inte är explicita söker man hitta kostnadseffektiva lösningar som balanserar driftsäkerheten mot totalekonomin (för operatören). Detta arbete bör bedrivas i alla faser av det tekniska systemets livslängd. I denna kurs belyses tekniken för driftsäkerhetsarbetet från design och utveckling till utrangering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som medverkar i projekt där driftsäkerhet och kostnadseffektiv systemlogistik är en viktig del av projektets framgång. Kursen vänder sig också till den som arbetar i en operativ verksamhet där den tekniska utrustningens driftsäkerhet är av central betydelse.

Kursinnehåll

Kursen lär dig:

  • Att förstå hur man kan påverka och styra ett systems driftsäkerhet
  • Att ställa krav på driftsäkerhet
  • Att analysera hur olika systemlösningar, exempelvis redundanser, påverkar driftsäkerheten och kraven på systemlogistiken
  • Effekterna på driftsäkerheten pga. bristande övervakning, beroenden, ojämnt utnyttjande etc.
  • Principerna för uppföljning av driftsäkerhet
  • Hur man arbetar med driftsäkerhet i projekt. Olika sätt att förbättra driftsäkerhet och operativ effektivitet

Kursen genomförs med ett stort inslag av praktiska övningar.

Det finns i dag ett antal datoriserade verktyg för att beräkna och analysera driftsäkerheten for ett system. Detta gäller även uppföljning av funktionssäkerhet och andra driftsäkerhetsmått.

Under kursen kommer deltagarna att få prova på några välkända PC-verktyg för beräkning av funktionssäkerhetsblockscheman, felträd, Markovdiagram samt program för analys av erfarenhetsdata – exempelvis MaDCAT.

Vidare kommer ett praktiskt exempel på framgångsrikt driftsäkerhets-arbete i projekt att redovisas.

Praktisk information

Detta är en skräddarsydd kurs, med möjlighet att helt anpassa innehållet efter de behov och utmaningar som just din organisation står inför. Kontakta oss för mer information.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt