Opus Suite introduktionskurs

Målet med Opus Suite översiktskursen är att ge dig en god överblick av möjligheterna med Opus Suite-verktygen OPUS10 (reservdelsoptimering, LORA), SIMLOX (simulering) och CATLOC (kostnadsanalys) och hur dessa verktyg kan stötta analysarbetet inom olika delar av Logistics Support Analysis (LSA).

I den här kursen täcker vi in följande områden

 • En introduktion till Life Cycle Management – en filosofi för hantering av ett system under hela dess livscykel
 • Hur effektivitet och kostnad påverkas av olika alternativa strategier/beslut.
 • En introduktion till Opus Suite-verktygen
  - OPUS10 – Reservdelsoptimering
  - SIMLOX – Simulering av logistikscenarion
  - CATLOC – Kostnadsanalys
 • Hur använder man Opus Suite till att svara på frågor kring strategiskt viktiga beslut som t.ex.
  - Vilken förmåga och kapacitet behöver vi idag, imorgon och i framtiden?
  - Vilken typ av system behöver vi?
  - Ska vi uppgradera/modifiera eller köpa ett nytt system?
  - Vilken leverantör ska vi välja?
  - Vilket logistikkoncept ska vi tillämpa?
  - Vilka typer av underhållsresurser behöver vi och hur många?
  - Hur mycket behöver vi investera i extra reservdelar för att kunna möta en given service-nivå?
  - Finns det ett behov att förbättra supportkonceptet för att möta de operationella kraven?
  - Kan vi reducera kostnaderna och fortfarande möta de operationella kraven?

Målgrupp

Kursen är lämplig för dig som är i ledande position och som på en dag snabbt vill sätta dig in i möjligheterna med Opus Suite och hur dessa verktyg kan användas inom din organisation. Kursen innehåller, förutom en övergripande presentationer, interaktiva demonstrationer av Opus Suite där verktygen interagerar med varandra för att lösa vanliga logistiska frågeställningar. Referensfall presenteras för att illustrera det breda tillämpningsområdet för Opus Suite.

Rabatter

Vi erbjuder företag med supportavtal på OPUS10, SIMLOX eller CATLOC, 15 % rabatt.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Covid-19 och kursverksamheten

Vi följer löpande utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de restriktioner som införs, kan vi tyvärr komma att behöva flytta fram kurser, eller eventuellt erbjuda webbsända kurser. Du kommer dock att få mer information om detta i samband med din anmälan.
Vill du läsa mer om det senaste gällande coronaviruset, kan du göra det hos Folkhälsomyndigheten.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt