OPUS10 fortsättningskurs

För dig som gått OPUS10 grundkurs erbjuder vi en fortsättningskurs, där du får en bredare förståelse för vad som kan modelleras med hjälp av OPUS10. Du kommer att bygga modeller av olika typer av komplexa logistiska scenarier och lära dig analysera OPUS10-resultat på en mer detaljerad nivå än i grundkursen.

Datum Plats Lärare Pris
22–24 okt 2019 Stockholm Fanny Linderborg 22 400 SEK
3–5 mar 2020 Stockholm Lena Björling 22 400 SEK

De områden som täcks in av kursen syns nedan, det är möjligt att fokusera kursen mot valda delar beroende på kursdeltagarnas behov:

 • Partiellt reparerbara enheter (PRUs)
 • Modellering av redundanser på subsystem och item-nivå
 • Förebyggande underhåll av både system och items
 • Autonoma uppdrag och uthållighetsscenarier
 • Level of Repair Analysis (LORA)
 • Stegvis uppbyggnad/utfasning av systemflotta
 • Systemprioritering
 • Modellering av systemvarianter
 • Modellering av system/Item/åtgärdsspecifika supportorganisationer
 • Batchade reparationer och transporter
 • Lateralförsörjning
 • Detaljerad åtgärdsmodellering i OPUS10 (korrektivt/förebyggande)

Kursen avser även ge en bättre förståelse för den matematiska teori som används vid OPUS10-optimering.

Kursupplägg

Kursen är avsedd för högst 8 deltagare och sträcker sig över 3 dagar. Denna kurs består till stor del av hands-on övningar varvat med en del teori. Kursen avslutas med en workshop där du ges möjlighet att diskutera och modellera scenarion som är relevanta för ditt företag.

Kurspris

Pris per deltagare är 22 400 SEK (exkl. moms). Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

I kurspriset ingår lunch och kaffe.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Frågor

Har du frågor kring våra kurser, eller vill diskutera en skräddarsydd lösning? Kontakta oss här.