OPUS10 grundkurs

Denna kurs ger en introduktion till hantering av reservdelar samt grundläggande färdigheter i att använda vårt verktyg OPUS10 avseende reservdelsoptimering.

Under kursens gång kommer du att lära dig följande:

 • Förstå hur man modellerar olika typer av materielnedbrytningar och logistiska organisationer
 • Modellera olika lager och reparationsstrategier i OPUS10
 • Förstå rollen av OPUS10 i ett livscykel-perspektiv (LCC)
 • Hantering av situationer då indata saknas, t.ex. pris och felintensiteter
 • Förstå de effektivitetsmått som OPUS10 använder (tillgänglighet, bristrisk, backorders m.m.)
 • Kommunikation mellan OPUS10 och databaser
 • Skapa skräddasydda rapporter i OPUS10
 • Förstå i vilka typer av situationer OPUS10 ska användas

Kursen innehåller även en introduktion till mer avancerade delar:

 • Level (Location) of Repair Analysis (LORA)
 • En överblick av den matematiska teori som ligger till grund för OPUS10-optimeringar

Kursupplägg

Kursen är avsedd för högst 8 deltagare och sträcker sig över 3 dagar. Den innehåller manuella beräkningar och hands-on övningar i OPUS10 för att förstärka inlärningen. Kursen avslutas med en workshop där du ges möjlighet att diskutera och modellera scenarion som är relevanta för ditt företag.

Rabatter

Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Covid-19 och kursverksamheten

Vi följer löpande utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de restriktioner som införs, kan vi tyvärr komma att behöva flytta fram kurser, eller eventuellt erbjuda webbsända kurser. Du kommer dock att få mer information om detta i samband med din anmälan.
Vill du läsa mer om det senaste gällande coronaviruset, kan du göra det hos Folkhälsomyndigheten.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt