OPUS10 grundkurs

Denna kurs ger en introduktion till hantering av reservdelar samt grundläggande färdigheter i att använda vårt verktyg OPUS10 avseende reservdelsoptimering.

Datum Plats Lärare Pris
3–5 sep 2019 Stockholm Max Wikander 22 400 SEK
5–7 nov 2019 Stockholm Lena Björling 22 400 SEK
29–31 jan 2020 Stockholm Lena Björling 22 400 SEK
5–7 maj 2020 Stockholm 22 400 SEK

Under kursens gång kommer du att lära dig följande:

 • Förstå hur man modellerar olika typer av materielnedbrytningar och logistiska organisationer
 • Modellera olika lager och reparationsstrategier i OPUS10
 • Förstå rollen av OPUS10 i ett livscykel-perspektiv (LCC)
 • Hantering av situationer då indata saknas, t.ex. pris och felintensiteter
 • Förstå de effektivitetsmått som OPUS10 använder (tillgänglighet, bristrisk, backorders m.m.)
 • Kommunikation mellan OPUS10 och databaser
 • Skapa skräddasydda rapporter i OPUS10
 • Förstå i vilka typer av situationer OPUS10 ska användas

Kursen innehåller även en introduktion till mer avancerade delar:

 • Level (Location) of Repair Analysis (LORA)
 • En överblick av den matematiska teori som ligger till grund för OPUS10-optimeringar

Kursupplägg

Kursen är avsedd för högst 8 deltagare och sträcker sig över 3 dagar. Den innehåller manuella beräkningar och hands-on övningar i OPUS10 för att förstärka inlärningen. Kursen avslutas med en workshop där du ges möjlighet att diskutera och modellera scenarion som är relevanta för ditt företag.

Kurspris

Pris per deltagare är 22 400 SEK (exkl. moms). Om ditt företag har ett gällande supportavtal för Opus Suite så berättigar det till 15 % rabatt.

I kurspriset ingår lunch och kaffe.

Kurslokal

Systecons huvudkontor i Stockholm, Rehnsgatan 20 (T-bana Rådmansgatan). Systecon kan även hålla kurser på ditt företag om så önskas. Kontakta oss för mer information.

Kursanmälan

Deltagarantalet är begränsat och vi vill gärna ha din anmälan senast två veckor före kursstart.

Avbokningsregler

 • Vid avbokning mer än 4 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Systecon.
 • Systecon fakturerar kursavgiften före kursstart.

Frågor

Har du frågor kring våra kurser, eller vill diskutera en skräddarsydd lösning? Kontakta oss här.