Systecon stöttar FMV med leverantörsuppföljning och granskningsarbete inom ILS

Systecon har fått i uppdrag att stötta FMV - Försvarets materielverk - med leverantörsuppföljning och granskningsarbete inom ILS i samband med anskaffning av nytt signalspaningsfartyg till den Svenska Marinen.

Arbetet sker i nära samverkan med FMV:s experter inom ILS och fartygsteknik. Arbetet utförs under resterande del av 2020. 

Läs mer om vårt erbjudande inom ILS

Anders Carlsson

Vill du veta mer om hur Systecon kan hjälpa dig?

Kontakta mig gärna för ett möte!

Anders Carlsson, VD Systecon Konsult AB