Integrated Logistics Support (ILS) i projekt

I alla faser under ett systems livslängd tas ett stort antal beslut som inverkar på ett systems totala effektivitet och totala kostnad. Detta kan gälla tekniska lösningar, marknadsstrategier, underhållsstrategier, underhållssystem, modifieringar, reservdelsupplägg etc. En stor del av kursen kommer att handla om hur man utformar och anpassar sitt ”Systemlogistikprojekt” (ILS-projekt) till de behov och krav som dels ställs från den operativa användningen av systemet och dels de krav som blir ett resultat av den valda systemlösningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska leda eller har en central position i projekt där långsiktig och kostnadseffektiv systemlogistik är en viktig del av projektets framgångsfaktorer. Kursen är lämpad både för leverantörer och operatörer av större tekniska system.

Kursinnehåll

Viktiga moment i kursen är att illustrera hur man i varje projektfas skapar ett klimat där de olika intressenterna i projektet, t ex inköpare, leverantörer, driftorganisationen eller servicepersonal, drar i samma riktning. Detta kan göras med hjälp av olika typer av kravspecifikationer, kontraktsformuleringar, verksamhetsprogram och inte minst ekonomiska incitament som konsekvent styr mot målet samt belönar beslut och lösningar som är kostnadseffektiva för systemägaren.

Även frågan om hur man löser det gemensamma informations- och databehovet kommer att belysas.

Några punkter på agendan:

  • Projektindelning/faser
  • Strategi och anpassning av systemlogistikprojekt
  • Ledning och organisering av systemlogistikprojekt
  • Olika delar i stödsystemet
  • Aktivitets- och processbeskrivning
  • Integrering mellan stödsystem och tekniskt system
  • Hantering av underleverantörer
  • Informationsbehov och datamodeller

Kursen genomförs med ett antal föreläsningar som illustreras med hjälp av praktiska övningar, där olika lösningar och verktyg för hantering av logistikdata i projektarbete belyses och demonstreras.

Praktisk information

Detta är en skräddarsydd kurs, med möjlighet att helt anpassa innehållet efter de behov och utmaningar som just din organisation står inför. Kontakta oss för mer information.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt