Reservdelslogistik

Reservdelslogistik innebär effektiv styrning och dimensionering av reservdelar för ett eller flera system. För detta krävs både en praktisk känsla för problemställningen och en grundläggande förståelse för mekanismerna och sambanden bakom reservdelslogistiken. Genom att strukturera, modellera och räkna på alternativa logistiklösningar ges en förståelse och känsla för de logistiska sambanden som knappast är möjligt att få genom att enbart följa upp verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som medverkar i projekt där långsiktig och kostnadseffektiv försörjning av reservdelar är en viktig del av projektets framgång samt alla som beslutar om inköp eller lagerhållning av reservdelar eller som rekommenderar reservdelsupplägg för kunder.

Kursinnehåll

Denna kurs lär dig:

  • Grundläggande begrepp och samband för reservdelsteori
  • Att hitta nödvändiga indata till kvantitativa reservdelsanalyser
  • Att hitta svaga punkter i existerande reservdelsupplägg
  • Optimera reservdelslager genom att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna
  • Att definiera mål och strategier för att uppnå en bättre reservdelslogistik
  • Mäta och verifiera effektiviteten i reservdelsförsörjningen – effektivitetsmått
  • Alternativa sätt att förbättra logistikkedjan och operativ effektivitet

Det finns i dag ett antal datoriserade verktyg för att analysera och optimera reservdelslogistiken. Ett av det mest respekterade och spridda verktygen är OPUS10 – ett optimeringsprogram som kontinuerligt vidareutvecklats och förbättrats under de senaste 35 åren. Du kommer att få prova på att använda OPUS10 för att analysera ett antal olika logistikkoncept och få en utvecklad känsla för olika lösningars effekt på tekniska systems operativa tillgänglighet och för logistikorganisationens effektivitet.

Vidare kommer ett praktiskt exempel på lyckad reservdelsstyrning att redovisas.

Kursen genomförs med ett stort inslag av praktiska övningar.

Praktisk information

Detta är en skräddarsydd kurs, med möjlighet att helt anpassa innehållet efter de behov och utmaningar som just din organisation står inför. Kontakta oss för mer information.

Andreas Viberg

Vill du veta mer om våra kurser?

Vill du att en utbildning inom LCM, systemlogistik eller Opus Suite ska vara anpassad till dina frågeställningar? Vill du utgå från konkreta utmaningar som ditt företag står inför? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra skräddarsydda lösningar.

Kontakt