Kurser för våra analysverktyg Opus Suite

Systecon tillhandahåller kurser i vårt egenutvecklade analysverktyg Opus Suite, som används av kunder över hela världen.

Opus Suite introduktion

Denna kurs ger en god överblick av möjligheterna med Opus Suite-verktygen OPUS10 (reservdelsoptimering, LORA), SIMLOX (simulering) och CATLOC (Kostnadsanalys).

Opus Suite uppgradering

Denna kurs ger en god överblick av de senaste nyheterna i Opus Suite-verktygen OPUS10, SIMLOX och CATLOC.

OPUS10 grundkurs

Denna kurs ger en introduktion till hantering av reservdelar samt grundläggande färdigheter i att använda vårt verktyg OPUS10 avseende reservdelsoptimering.

OPUS10 fortsättning

Efter att ha gått OPUS10 grundkurs finns en fortsättningskurs, där du får en bredare förståelse för vad som kan modelleras med hjälp av OPUS10. Bland annat täcker fortsättningskursen in områden som LORA, internationell insats-modellering, lateralförsörjning, redundanser, stegvis uppbyggnad av flotta m.m.

SIMLOX grundkurs

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för logistikmodeller och hur dessa passar in i vårt Monte Carlo-baserade simuleringsverktyg SIMLOX.

SIMLOX fortsättning

Efter att ha gått SIMLOX grundkurs finns en fortsättningskurs, där du får en bredare förståelse för vad som kan modelleras med hjälp av SIMLOX. Kursen täcker in ett stor antal områden, t.ex. uppdragsresurser, item-kritikalitet, uppdragsberoende, SIMLOX data mining för utvärdering av ekonomiska konsekvenser av ett prestationsbaserat kontrakt m.m.

CATLOC

Denna kurs ger en introduktion till LCC-modellering och användandet av vårt verktyg CATLOC för att bygga och analysera flexibla kostnadsmodeller.